معنی و ترجمه کلمه lumpy jaw به فارسی lumpy jaw یعنی چه

lumpy jaw


( )actinomycosis(دامپزشکى )بيمارى ' اکتينوميکوز'

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها