معنی و ترجمه کلمه lunulate به فارسی lunulate یعنی چه

lunulate


(گ.ش -.ج.ش ).شبيه هلال ،داراى اجزاء هلالى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها