معنی و ترجمه کلمه lutenize به فارسی lutenize یعنی چه

lutenize


موجب ايجاد جسم زرد(در تخمدان )شدن ،جسم زرد ايجاد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها