معنی و ترجمه کلمه luxuriously به فارسی luxuriously یعنی چه

luxuriously


با تجمل ،با وفور،در نعمت ،با خوش گذرانى ،عياشانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها