معنی و ترجمه کلمه luxury good به فارسی luxury good یعنی چه

luxury good


کالاى لوکس
بازرگانى : تجملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها