معنی و ترجمه کلمه luxury spending به فارسی luxury spending یعنی چه

luxury spending


بازرگانى : مخارج تجملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها