معنی و ترجمه کلمه lyophiled به فارسی lyophiled یعنی چه

lyophiled


خشک شده بوسيله انجماد سخت ،بدست امده در اثر خشک شدن بوسيله انجماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها