معنی و ترجمه کلمه m factors به فارسی m factors یعنی چه

m factors


عوامل ام
بازرگانى : عوامل موثر در بازاريابى که عبارتند ازmedia and money merchandise, markets, motives, messages :

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها