معنی و ترجمه کلمه machiavellism به فارسی machiavellism یعنی چه

machiavellism


ماکياوليسم
قانون ـ فقه : اصول عقايد ماکياولى فيلسوف و سياستمدار ايتاليايى قرن 15 که فلسفه استبداد جديد نيز ناميده مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها