معنی و ترجمه کلمه machine check به فارسی machine check یعنی چه

machine check


برسى ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها