معنی و ترجمه کلمه machine dependent به فارسی machine dependent یعنی چه

machine dependent


وابسته ماشين
کامپيوتر : وابسته به ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها