معنی و ترجمه کلمه machine designer به فارسی machine designer یعنی چه

machine designer


علوم مهندسى : طراح ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها