معنی و ترجمه کلمه machine intelligence به فارسی machine intelligence یعنی چه

machine intelligence


کامپيوتر : هوش ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها