معنی و ترجمه کلمه machine oriented به فارسی machine oriented یعنی چه

machine oriented


ماشين گرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها