معنی و ترجمه کلمه machine welding به فارسی machine welding یعنی چه

machine welding


علوم مهندسى : جوشکارى ماشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها