معنی و ترجمه کلمه macro instruction به فارسی macro instruction یعنی چه

macro instruction


درشت دستور
کامپيوتر : درشت دستورالعمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها