معنی و ترجمه کلمه magacephalic به فارسی magacephalic یعنی چه

magacephalic


بزرگ سر،سر گنده ،کله گنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها