معنی و ترجمه کلمه magazine gun or rifle به فارسی magazine gun or rifle یعنی چه

magazine gun or rifle


تفنگ خزانه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها