معنی و ترجمه کلمه magical thinking به فارسی magical thinking یعنی چه

magical thinking


روانشناسى : جادويى انديشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها