معنی و ترجمه کلمه magna charta به فارسی magna charta یعنی چه

magna charta


فرمان کبير يا فرمان ازادى صادره از طرف جان پادشاه انگليس در سال1215

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها