معنی و ترجمه کلمه magnesium oxide به فارسی magnesium oxide یعنی چه

magnesium oxide


علوم مهندسى : اکسيدمنيزيوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها