معنی و ترجمه کلمه magnetic attraction به فارسی magnetic attraction یعنی چه

magnetic attraction


علوم مهندسى : جاذبه مغناطيسى
الکترونيک : جاذبه مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها