معنی و ترجمه کلمه magnetic elongation به فارسی magnetic elongation یعنی چه

magnetic elongation


علوم مهندسى : ازدياد طول مغناطيسى

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها