معنی و ترجمه کلمه magnetic field potential به فارسی magnetic field potential یعنی چه

magnetic field potential


علوم مهندسى : پتانسيل ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها