معنی و ترجمه کلمه magnetic focusing به فارسی magnetic focusing یعنی چه

magnetic focusing


الکترونيک : تمرکز الکترومغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها