معنی و ترجمه کلمه magnetic ink character reader به فارسی magnetic ink character reader یعنی چه

magnetic ink character reader


کامپيوتر : دستگاه ورودى که مستندات چاپ شده با کاراکترهاى جوهر مغناطيسى را مى خواند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها