معنی و ترجمه کلمه magnetic ritation به فارسی magnetic ritation یعنی چه

magnetic ritation


چرخش مغناطيسى
علوم مهندسى : گردش مغناطيسى دوران مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها