معنی و ترجمه کلمه magnetic shunt به فارسی magnetic shunt یعنی چه

magnetic shunt


علوم مهندسى : اتصال شنت موازى فرعى مغناطيسى
الکترونيک : شنت مغناطيسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها