معنی و ترجمه کلمه magnetic stray field به فارسی magnetic stray field یعنی چه

magnetic stray field


علوم مهندسى : ميدان پراکنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها