معنی و ترجمه کلمه magnetic tape density به فارسی magnetic tape density یعنی چه

magnetic tape density


کامپيوتر : چگالى نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها