معنی و ترجمه کلمه magnetic tape sorting به فارسی magnetic tape sorting یعنی چه

magnetic tape sorting


کامپيوتر : مرتب نمودن با نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها