معنی و ترجمه کلمه magnetic tape transport به فارسی magnetic tape transport یعنی چه

magnetic tape transport


علوم مهندسى : انتقال نوار مغناطيسى
کامپيوتر : گرداننده نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها