معنی و ترجمه کلمه magnetic tape unit به فارسی magnetic tape unit یعنی چه

magnetic tape unit


واحد نوار مغناطيسى
علوم مهندسى : واحد نوار مغناطيسى
کامپيوتر : واحد نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها