معنی و ترجمه کلمه magnetic-field strength به فارسی magnetic-field strength یعنی چه

magnetic-field strength


الکترونيک : شدت ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها