معنی و ترجمه کلمه mahratta به فارسی mahratta یعنی چه

mahratta


)maratha(اهل بمبيى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها