معنی و ترجمه کلمه main attack به فارسی main attack یعنی چه

main attack


تک اصلى ،تلاش اصلى نيروها
علوم نظامى : حمله اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها