معنی و ترجمه کلمه main battle tank به فارسی main battle tank یعنی چه

main battle tank


تانک اصلى
علوم نظامى : قوى ترين تانک رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها