معنی و ترجمه کلمه main busbar به فارسی main busbar یعنی چه

main busbar


علوم مهندسى : شمش اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها