معنی و ترجمه کلمه main camshaft به فارسی main camshaft یعنی چه

main camshaft


علوم مهندسى : ميل بادامک اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها