معنی و ترجمه کلمه main camshaft به فارسی main camshaft یعنی چه

main camshaft


علوم مهندسى : ميل بادامک اصلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها