معنی و ترجمه کلمه main patent به فارسی main patent یعنی چه

main patent


علوم مهندسى : ثبت اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها