معنی و ترجمه کلمه main pipe به فارسی main pipe یعنی چه

main pipe


عمران : لوله اصلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها