معنی و ترجمه کلمه main score به فارسی main score یعنی چه

main score


نمره اصلى( در رورشاخ)
روانشناسى : نمره اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها