معنی و ترجمه کلمه main topmast به فارسی main topmast یعنی چه

main topmast


دگلى که درست بالاى دگل اصلى قرار دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها