معنی و ترجمه کلمه maintain watch به فارسی maintain watch یعنی چه

maintain watch


به گوش بودن دائم
علوم نظامى : مراقبت دايمى از پيام يک فرستنده راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها