معنی و ترجمه کلمه maintainability به فارسی maintainability یعنی چه

maintainability


نگهداشت پذيرى
کامپيوتر : ويژگى مربوط به جداسازى و تعمير يک خرابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها