معنی و ترجمه کلمه maintenance status به فارسی maintenance status یعنی چه

maintenance status


علوم نظامى : وضعيت نگهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها