معنی و ترجمه کلمه maintop به فارسی maintop یعنی چه

maintop


نوک شاه دگل ،سکويى که درست در راس شاه دگل پايين واقع دارد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها