معنی و ترجمه کلمه majestically به فارسی majestically یعنی چه

majestically


باعظمت ،شاهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها