معنی و ترجمه کلمه major domo به فارسی major domo یعنی چه

major domo


متصدى امور خانوادگى دراسپانيا و ايتاليا،ناظر،خوان سالار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها