معنی و ترجمه کلمه major general به فارسی major general یعنی چه

major general


سرلشگر،امير تومان ،تومان اغا( درجه قديمى)،سرلشکر
علوم نظامى : تومان اغا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها